Handelsbetingelser

Nærværende betingelser (”Handelsbetingelser”) gælder ved brug af MapDiet.dk, samt handel via MapDiet.dk’s online platform. Referencer til “Platformen” inkluderer www.mapdiet.dk eller andre platforme, services, software, applikationer eller medier, kontrolleret af MapDiet.dk ApS.

Brugen af MapDiet.dk Platformen bekræfter accept af Handelsbetingelserne. Ved at bruge mapdiet.dk, bekræfter du ligeledes, at du er 18 år eller ældre, eller er i besiddelse af juridisk forældre- eller værgeaccept af din brug. MapDiet.dk beskytter kundens privatliv og bestræber sig på at beskytte kundens personlige oplysninger på bedst mulig måde. Fortrolighedspolitikken beskriver, hvorfor MapDiet.dk får oplysninger om kunden og hvordan informationen håndteres.

MapDiet.dk driver en it-platform, hvor alle data administreres og ejes centralt af MapDiet ApS, Nørrevoldgade 18, 1.sal – 1358 Kbh K, CVR-nr. 39395010. MapDiet.dk har det overordnede ansvar for alle data og har gennem aftaler med MapDiet.dk’s samarbejdspartnere sikret håndtering af kundens personlige data. MapDiet.dk er ansvarlig for personlige data, idet behandlingen af kundens personoplysninger behandles på en korrekt og juridisk måde i disse it-systemer.

Hvis du ikke kan acceptere disse Handelsbetingelser, bedes du undlade at tilgå eller på anden vis benytte Platformen.

Hvad MapDiet.dk tilbyder

MapDiet.dk tilbyder de følgende services via vores platform og APP:

 1. Købe og downloade kostplaner
 2. Købe adgang til Online Forløb
 3. Booke og/eller købe foredrag eller workshop
 4. Køb af abonnement til APP’en

Indhold på vores platform og app

MapDiet.dk Platformen kan inkludere indhold eller links til 3. part eller 3. part online indhold, såsom opskrifter, artikler, billeder, etc.

MapDiet.dk har ikke verificeret nøjagtigheden af det indhold, der er leveret fra 3. part, og som offentliggøres via 3. part. MapDiet.dk giver ingen garantier i forbindelse med information leveret af 3. part eller som er hostet på 3. parts platforme.

Ved at acceptere disse Handelsbetingelser, fratager du MapDiet.dk for ethvert ansvar der opstår, som et resultat af din brug af information fra 3. part, eller din brug af et 3. parts platform.

Køb via MapDiet platforme

Ved brug af online bestillingsfunktioner på mapdiet.dk eller i APP’en, så:

 1. skal du være 18 år eller ældre, eller alternativt være under overvågning af en voksen eller en værge.
 2. skal du acceptere at tage fuldt ansvar for dine aktiviteter på Platformen, og i forbindelse med online bestilling.
 3. skal du selv bære ansvaret for hemmeligholdelsen af dine personlige information, adgangskode og betalingsinformationer.
 4. accepterer du at vi opkræver dig en betaling for den vare eller serviceydelse du har købt.

MapDiet.dk forbeholder sig retten til, at afvise betjening af enhver kunde, hvis MapDiet.dk finder det passende. MapDiet.dk forbeholder sig også retten til, at annullere en bestilling, og i samme forbindelse forsøge så vidt muligt, at informere om denne annullering.

Ved bestilling og/eller køb af:

 • Kostplaner
 • Online Forløb
 • Foredrag eller workshop

og når bestillingen er godkendt af MapDiet, er det ikke muligt at annullere bestillingen, og du er ikke berettiget til tilbagebetaling i henhold til fortrydelsesret.

Ved bestilling af abonnement på MapDiet APP’en er der en fortrydelsesret på 14 kalenderdage i henhold til dansk forbrugeraftalelov.

Registrering, konti og persondata

For at kunne bestille varer eller serviceydelser fra vores Platform, er det nødvendigt at du registrerer dig hos os. Dette sker for, at vi kan tilbyde dig nem adgang til at kunne se din bestilling, dine tidligere bestillinger, samt for at give dig den bedst mulige service.

MapDiet.dk forbeholder sig dog retten til, at afvise en ny registrering eller at annullere en eksisterende registrering når som helst.

For at kunne registrere dig, er det nødvendigt du leverer personlige information, som inkluderer dit navn, leveringsadresse, kontaktoplysninger, betalingsoplysninger samt andre for det enkelte produkts vedkommende relevante oplysninger.

Når du har registreret dig hos os, kan du blive bedt om at oprette en selvvalgt adgangskode, eller modtage en automatisk genereret adgangskode til din konto.

Det er dit ansvar, at holde din adgangskode privat og fortrolig, og samtidig at øjeblikkeligt underrette os, hvis du mistænker uautoriseret brug af din emailadresse eller adgangskode. Såfremt du deler din adgangskode for 3. part, vil denne have adgang til, at bestille på dine vegne via MapDiet.dk.

CVi opbevarer de registrerede oplysninger i op til 5 år, men iht. Databeskyttelsesforordningen har du ret til at få oplyst og/eller slettet de oplysninger MapDiet.dk opbevarer om dig. Dette kan ske ved henvendelse til MapDiet.dk.

Data, der behandles ud fra vores legitime interesse slettes 1 år efter ophør af kundeforhold.

Data, der behandles ud fra dit samtykke, slettes hvis samtykke tilbagekaldes.

MapDiet har indgået databehandleraftaler med:

 • Facebook
 • Instagram
 • Google Inc.
 • MailChimp
 • Apple Inc.
 • Mustache ApS (CVR-nr. DK35247386 )
 • No Such Agency ApS (CVR-nr. DK30360230)
 • Onlinebooq (CVR.nr. 38303473)

Indsendelse af information til vores platform

MapDiet.dk giver brugere mulighed for, nu eller i fremtiden, via mapdiet.dk, at indsende tekst, billeder og videoer (Brugerindhold). Alt indsendt materiale, modtaget via Platformen eller sociale medier som er tilknyttet, bliver MapDiet.dk’s ejendom ved modtagelse. MapDiet.dk forbeholder sig retten til ikke at offentliggøre brugerindhold på Platformen.

Ved benyttelse af Platformen accepteres, at MapDiet.dk må offentliggøre navn og brugerindhold på Platformen, sociale medie konti eller andre medier kontrolleret af MapDiet.dk. Ligeledes accepteres det, at MapDiet.dk ikke anbefaler noget specifikt brugerindhold, samt at alt ansvar for Brugerindhold indsendt til MapDiet.dk hviler hos brugeren.

Rettigheder

Alt indhold på Platformen, inklusiv tekst, scripts, billeder, flashfiler, grafik, lyd, musik, videoer, interaktive funktion og lignende, men undtaget 3. parts varemærker og logoer, ejes eller er licenseret til MapDiet.dk. Brugen af dette indhold er underlagt copyright og andre intellektuel ejendomsretter gældende ifølge dansk lovgivning.

Brugere må ikke, og skal ikke forsøge, at opnå nogen ret til noget af det beskrevne indhold. Ved brug af Platformen accepteres samtidigt, at ikke indgå i brug af, kopiering eller distribution af indhold tilhørende MapDiet.dk.

Brugeren har lov til, at hente og få vist indholdet fra Platformen på en computerskærm (inklusiv enhver mobil eller tablet enhed), gemme dette indhold i elektronisk form på en privat disk (men ikke enheder forbundet til et netværk), eller printe en kopi af indholdet til din egen privat, ikke-kommercielle brug, så længe der ikke foretages ændringer i original indholdet.

MapDiet.dk forbeholder sig ligeledes alle rettigheder vedr. Platformen der ikke udtrykkeligt er anført i disse handelsbetingelser.

Begrænsning af ansvar

Så vidt det er muligt i henhold til gældende lovgivning, begrænses MapDiet.dk’s ansvar, i forhold til tab for brugeren i forbindelse med disse handelsbetingelser, sig til den fulde værdi af den på Platformen udførte transaktion. MapDiet.dk kan ikke holdes ansvarlig for efterfølgende tab, skader eller indirekte tab opstået fra brug af MapDiet.dk’s service, Platform eller APP.

MapDiet.dk kan endvidere ikke holdes ansvarlig for fotografiske eller typografiske fejl i forbindelse med detaljer eller beskrivelser af specifikt indhold på Platformen.

Ændringer til disse betingelser

MapDiet.dk må til enhver lejlighed, tilføje eller på anden måde tilrette disse handelsbetingelser. MapDiet.dk anbefaler, at du læser handelsbetingelser grundigt, hver gang du besøger Platformen, da de kan påvirke dine rettigheder.

Værdikoder, rabatter og kampagner

MapDiet.dk kan fra tid til anden vælge at tilbyde værdikoder, gavekort og rabatter til sine registrerede kunder. Disse tilbud kan uddeles gratis eller mod en værdiydelse.

Værdikoder, rabatter eller gavekort tilbudt via Platformen eller andre medier, kan ikke indløses til kontanter hos MapDiet.dk, eller bruges efter deres respektive udløbsdato.

MapDiet.dk har ingen forpligtigelse til at indløse værdikoder, rabatter eller gavekort, såfremt MapDiet.dk bedømmer disse af 3. part er ændret eller på anden måde forfalsket.

Tvistbilæggelsesorganer

Evt. tvist mellem MapDiet.dk og brugeren løses i første instans ved Retten i København som værneting.

Generelt

Disse handelsbetingelser er underlagt Dansk lov, og skal fortolkes i overensstemmelse med dette. Enhver tvist mellem brugeren og MapDiet.dk skal afgøres af de danske domstoles enekompetence.

Disse handelsbetingelser, sammen med MapDiet.dk’s Politik for Databehandling og andre offentligt tilgængelig betingelser, mv. på Platformen, udgør den fulde aftale mellem brugeren og MapDiet.dk omkring anvendelse af Platformen og dens services.

MapDiet.dk kan ikke holdes ansvarlig for brud på vores forpligtigelser i disse handelsbetingelser, såfremt MapDiet.dk er forhindret eller afholdt fra at overholde disse forpligtigelser grundet force majure. Dette inkluderer, men er ikke afgrænset til, brand, lynnedslag, oversvømning, ekstremt vejr, strejke, lock-out, krig, civil uro, fejl i telekommunikation eller computersystemer.