Privatlivspolitik

Registrering, konti og persondata

For at kunne bestille varer eller serviceydelser fra vores platform, er det nødvendigt at du registrerer dig hos os. Dette sker for, at vi kan tilbyde dig nem adgang til at kunne se din bestilling, dine tidligere bestillinger, samt for at give dig den bedst mulige service.

MapDiet.dk forbeholder sig dog retten til, at afvise en ny registrering eller at annullere en eksisterende registrering når som helst.

For at kunne registrere dig, er det nødvendigt du leverer personlige information, som inkluderer dit navn, leveringsadresse, kontaktoplysninger, betalingsoplysninger samt andre for det enkelte produkts vedkommende relevante oplysninger.

Når du har registreret dig hos os, kan du blive bedt om at oprette en selvvalgt adgangskode, eller modtage en automatisk genereret adgangskode til din konto.

Det er dit ansvar, at holde din adgangskode privat og fortrolig, og samtidig at øjeblikkeligt underrette os, hvis du mistænker uautoriseret brug af din emailadresse eller adgangskode. Såfremt du deler din adgangskode for 3. part, vil denne have adgang til, at bestille på dine vegne via MapDiet.dk.

CVi opbevarer de registrerede oplysninger i op til 5 år, men iht. Databeskyttelsesforordningen har du ret til at få oplyst og/eller slettet de oplysninger MapDiet.dk opbevarer om dig. Dette kan ske ved henvendelse til MapDiet.dk.

Data, der behandles ud fra vores legitime interesse slettes 1 år efter ophør af kundeforhold.

Data, der behandles ud fra dit samtykke, slettes hvis samtykke tilbagekaldes.

MapDiet har indgået databehandleraftaler med:

 • Facebook
 • Instagram
 • Google Inc.
 • MailChimp
 • Apple Inc.
 • Mustache ApS (CVR-nr. DK35247386 )
 • No Such Agency ApS (CVR-nr. DK30360230)
 • Onlinebooq (CVR.nr. DK38303473)
 • Unoeuro (CVR. nr. DK31277477)
 • Reepay A/S (CVR.nr.: DK32097901)
 • Webbureauet Kim Raufort (CVR. nr.: DK3130437)
 • NETS A/S (CVR. nr.: DK20016175)

Indsendelse af information til vores platform

MapDiet.dk giver brugere mulighed for, nu eller i fremtiden, via mapdiet.dk, at indsende tekst, billeder og videoer (Brugerindhold). Alt indsendt materiale, modtaget via Platformen eller sociale medier som er tilknyttet, bliver MapDiet.dk’s ejendom ved modtagelse. MapDiet.dk forbeholder sig retten til ikke at offentliggøre brugerindhold på Platformen.

Ved benyttelse af Platformen accepteres, at MapDiet.dk må offentliggøre navn og brugerindhold på Platformen, sociale medie konti eller andre medier kontrolleret af MapDiet.dk. Ligeledes accepteres det, at MapDiet.dk ikke anbefaler noget specifikt brugerindhold, samt at alt ansvar for Brugerindhold indsendt til MapDiet.dk hviler hos brugeren.

Rettigheder

Alt indhold på Platformen, inklusiv tekst, scripts, billeder, flashfiler, grafik, lyd, musik, videoer, interaktive funktion og lignende, men undtaget 3. parts varemærker og logoer, ejes eller er licenseret til MapDiet.dk. Brugen af dette indhold er underlagt copyright og andre intellektuel ejendomsretter gældende ifølge dansk lovgivning.

Brugere må ikke, og skal ikke forsøge, at opnå nogen ret til noget af det beskrevne indhold. Ved brug af Platformen accepteres samtidigt, at ikke indgå i brug af, kopiering eller distribution af indhold tilhørende MapDiet.dk.

Brugeren har lov til, at hente og få vist indholdet fra Platformen på en computerskærm (inklusiv enhver mobil eller tablet enhed), gemme dette indhold i elektronisk form på en privat disk (men ikke enheder forbundet til et netværk), eller printe en kopi af indholdet til din egen privat, ikke-kommercielle brug, så længe der ikke foretages ændringer i original indholdet.

MapDiet.dk forbeholder sig ligeledes alle rettigheder vedr. Platformen der ikke udtrykkeligt er anført i disse handelsbetingelser.